גלריות קבועות

מערכות קונסטרוקציה שאינן מודולאריות המכפילות את שטח הרצפה. ניתן לחפות את שטח הרצפה העליון עי פח מרוג/ עץ גלריה משתלב/ רשת.